Team Roles Report

Takım Rolleri Raporu; team-roles5867002F1080
1.451 farklı takım arasındaki karşılaştırmalar ele alınarak geliştirilen Takım Rolleri Raporu, bireylerin, takım içerisindeki yaklaşım ve iş yapış tarzlarına göre sergiledikleri 8 farklı rolü ayrı ayrı incelemektedir. Her ne kadar değerlendirme bireysel ölçümlendirmelere göre yapılmış olsa da, sonuçlar katılımcıların bireysel olarak takıma olan algılarını ve katkılarını yansıtmaktadır. Bu sayede bireylerin her bir takım oyuncusu ile arasındaki etkileşim ve işe olan yaklaşımları, yoğun ve istatiski bilgilerle donatılmış grafiklerle de rahatlıkla okunabilmektedir.
Problem Çözme, Yaklaşımlara Uyum, Sonuçlar Çıkartmak ve Bireyler Arası Etkileşim olarak 4 ana başlıkta ele alınan roller, kendi içinde de ayrışarak önce bireyde sonrasında ise bütün takım için 8 farklı açıdan incelenmektedir. Bütün takım için ayrı roller sergilenmekte iken, ayrıca çekilden büyük resimde takımın eğilimi de gözler önüne serilmektedir.

team roles report

Bunun yanı sıra alınan raporla bireyin, en fazla kullandığı 2 ve en az kullanmayı tercih ettiği 2 rol ele alınarak, aradaki uyum ve kontrastlar değerlendirilir, sonrasında da bu tekrar genel takım resmine yansıtılır. Olası potansiyel durumların her biri raporda ayrıca önemli noktalar şeklinde belirtilmektedir.

Hedef ve Kullanım Amacı; your team roles

Takım Oluşturmak,
Takım Performansını Arttırmak,
Takımdaki Engel ve Blokajları Tanımlamak,
Takımın Sesini Durmak ve Uyumu Görüntülemek,
Değişimi Yönetmek,
Takımın Bütününü Tanımlamak,
Takım İçi İyileştirmeleri Yönetmek
Yeni Takım Üyelerini Tanımlamak
Faydaları;
Performansı yüksek takımlar ortaya çıkartmak, constrasting team roles
Başarıları sürdürülebilir akıllı takımlar yaratmak,
İlave koçluk süreçleriyle de birbirine bağlı ortak kültürü paylaşan takımlar yaratmak,
Çatışmaları ortadan kaldırmak,
Paylaştırılmış roller ortaya çıkartmak,
Takımın güçlü yanlarını ortaya koyup, takım içi görev dağılımını kolaylaştırmak,
Takım ve ilişki dizinimi için destekleyici ilave veriler elde etmek,
Değişimi kolaylaştırılabilir ve sürdürülebilir hale getirmek,
Davranışsal değişimi, takıma uyumlu bir bütün olarak gerçekleştirmek,
** Daha fazla bilgi ve örnek rapor almak için bizlerle iletişime geçin.

Bir cevap yazın