Wave Professional Styles

Wave Rapor
Wave Expert Değerlendirmesi;  
 
Tamamlanma süresinin 40 dakikada olduğu, 108 davranışal yön değerlendirilerek potansiyelin ortaya konduğu en derinlemesine hazırlanan kişilik envanteridir. İş performans ölçümleri ile yapılan araştırmada, iş performansını belirleyebilen en yüksek geçerliliğe sahip envanter olarak belirlenmiştir.
Amaç içinizdeki potansiyelin her boyutuyla ortaya çıkarılmasıdır. saville pyramid
Hedef Kitle;
Ekip Liderleri
Orta ve Üst Düzey Yöneticiler,
Terfi Fırsatını İsteyenler
Yeni Takım Oluşturmak İsteyen Liderler
Yeni Terfi Alan Yöneticiler,
Yeni Sektör Arayanlar,
Bireysel Farkınlağını Arttırmak İsteyenler
Bireysel Faydaları;
  Öncelikerinizin, motivasyon alanlarınızın, ihtiyaçlarınızın ve    yeteneklerinizin tam anlamıyla ortaya çıkartılması,
  Performans arttırıcılarınızın ve önleyicilerinizin ortaya çıkartılması
  Tercih ettiğiniz çalışma ve iş yaklaşım tarzınızla, mevcut işinizde daha verimli olabilmenin farklı yollarını bulabilmek,
  İleride çalışmak istediğiniz iş rollerinizi keşfetmek,
  Yetenekleriniz ile motivasyonlarınızın net bir şekilde ayrımının yapılası,
  Gelecekte içinde bulunmak istediğiniz sizin için ideal kurumsal ve sosyal çevreyi tanımlamak,
  Kendi stilinize ve davranış tarzınıza uygun kurum kültürünü tanımlayabilmek,
  Tercih ettiğiniz yaklaşımlarınızı algılama ve davranışlarınızın ilişkileriniz ve işiniz üzerindeki etkisini ortaya çıkartabilme fırsatı,
  Duygusal Zeka bileşenleri olan “bireysel farkındalık”; “öz yönetim”; “sosyal farkındalık” ve “ilişki yönetimi” için tüm datayların davranışlarınıza göre ortaya  çıkartma fırsatı,
  Motivasyon ve yeteneklerinizle birleştirilerek size özel gelişim planınızı oluşturma fırsatı,
Kurumlara Yönelik Faydaları;
Çalışanların ve/veya şirkete başvuran adayların motivasyonlarının, tercihlerinin, yeteklerinin, ihtiyaçlarının ve önceliklerinin tespit edilmesi,
Çalışanların, tercih ve yönelme eğilimlerine göre en uygun bölüme yerleştirilmesi,
Çalışanları hangi alanlarda daha fazla gelişime ihtiyaç duyduklarını öğrenerek gelişim planlarının oluşturulmasını sağlamak,
Doğru konumlandırmalarla firma verimliliğini arttırmak,
Daha etkin odak grupları yaratmak,
Yerleşmiş kurum kültürünü ortaya çıkartmak
Kurum bağlılığını güçlendirmek
Öngörülen Kurum/Çevre Kültür Uygunluğu
Öngörülen Kültür/Ortam Uygunluğu geri bildirmi, kültür, iş ve ortamın bir kişinin başarısını arttırmaya ve azaltmaya yol açabilecek yönlerine işaret etmektedir Wave Professional değerlendirmesinin, çığır açan araştırması, insanların motivasyon ve yeteneklerinin kültür, iş ve ortam özellikleriyle önemli ölçüde etkileşime geçerek, iş performanslarının ve yetkilerinin belirlenmesine yardımcı olduğuna işaret etmektedir.
PERFORMANS
 
 
 
 
 
 
 

Bir cevap yazın