Koçluk Adım ve Süreçleri

İşin yönetimi insan yönetimi ile başlamaktadır. İnsan yönetimi için ilişki ve en önemlisi kendini yönetmek olmazsa olmazdır. Koçluk yolculuğundaki birinci temel adım, kendini yönetirsen davranışlarını, davranışlarını yönetirsen ilişkiyi, ilişkiyi yönetirsen insanları ve insanları yönetirsen işi yönetirsine dayanmaktadır.
İkinci temel adım ise, bireysel ve ilişki yönetimindeki davranışlara bakılarak kendini tanımak, davranışları tanıyarak gelişmesi gereken bir veya birden fazla yetkinliği ortaya çıkartmaktır.
Koçluk süreci içerisinde bu yaklaşımlarla ilk ana adımı teşhis etme oluşturmaktadır. Teşhis kelimesinin koçluktaki karşılığı tamamıyla geliştirilmesi gereken veya kuvvetlendirilmesi istenen bir veya birden fazla yetkinliğin tespitidir.
İkinci ana adımı hedef belirleme oluşturmaktadır. Hedef belirleme adımında süreç içerisinde hangi alana odaklanılacağı netleşip beklenti mutabakatı veya taahhüdü yapılır.
Üçüncü ana adımı gelişim süreci oluşturmaktadır. Gelişim için karşılıklı yapılan plan doğrultusunda 5 ara adım ortaya çıkar.
Bunlar;
1. Gelişim Alanı
2. Engeller – Zihinsel Tutumlar (İç ve Dış)
3. Aksiyon – Ne ve Nasıl Yapılacak + Bilgi, Beceri ve Davranışların istenen düzeye gelmesi ve yükselmesi
4. Zaman
5. Ölçme
Dördüncü ana adımı ara değerlendirme oluşturmaktadır. Ara değerlendirmede geçmişe yönelik başlanılan noktadan o ana kadar gerçekleşen değişimler üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır.
Beşinci ana adım ise kutlamadan oluşmaktadır. Kutlama adımında koçluk yolculuğu içerisinde elde edilen başarıların farklı bakış açıları ile değerlendirmesi yapılmaktadır.
Bu yolculuk için ideal ve gerçekleşmesi istenen koçluk görüşmesi 12 saatten oluşmakta ve 12 saat en az 6 en fazla 12 ay içerisinde tamamlanabilmektedir. Gelişim süreci için sizlerden yapılması istenecek gerek bazı ödevler gerekse envanterler bu sürecin kuvvetlenmesinde eşsiz birer araç olup bireysel gelişiminizde olumlu adımlar atmanıza fayda sağlayacaktır.

Bir cevap yazın