Fraternity

Latince bir kelime olan Fraternity anlamını kardeşlik, birliktelik ve aynı zamanda arada oluşan ilişki ile kurulan bağı sembolize ederek almaktadır. Fraternity anlamının koçluk mesleği ilişkili tarafı ise koçluktaki sürece benzerliği olması. Tanıma bakarsak koç ve koçluk alan kişi arasındaki diyalog koçluk ilişkisi adını alıyor ve bu ilişki içinde koçluk alan kişinin iç görü kazanması, seçimlerinin farkına varması, kendisi için en doğru seçimi bulması, hedefi doğrultusunda bir eylem planı oluşturması ve istenen sonuca ulaşması gibi aşamalar bulunuyor. İlişkide bir fraternity olması için de bu aşamaların olması ve yaşanması gerekmektedir. Temelinde bir amaç, vizyon, hedef ve adım olmalıdır.
Bu aşamalarda koçluk alan kişinin değerleri, vizyonu, yaşam amacı arasındaki uyum büyük önem taşımakta. Koçluk aşamalarının sonunda kişi yükselen bir motivasyon ile öğrenmesinin sonucunda performansı yükselir ve hem kişisel hem de profesyonel yaşamdan aldığı doyum artar. Yükselen liderlik yetkinliği de bu koçluk sürecinin doğal sonucu yani meyvesidir. Siz isteseniz de istemesinde buna sahip oluyorsunuz. Unutmayın ki liderlik size bir kurum tarafından kartvizitle verilmiyor. Ona siz sahip oluyorsunuz, bu bu kadar kadar basit ama kolay değil, müjdeli kısmı ise bir kere sahip olduğunuzda kimse bireysel liderliğinizi sizden geri de alamıyor.
Bu süreç içinde sizinle çalışırken, uzman iletişim becerileri olan derin dinleme, yansıtma, geribildirim verme, iç görü kazandırmak için sorgulama, seçeneklere cesaretlendirme, güçlü yönlerini keşfederek seçimlerini gözden geçirme, düşünme ve karar verme stillerinin farkına vardırma, eylem planı oluşturma ve harekete geçirerek takip etme becerilerini kullanıyorum. Bu yolda, karşılıklı güven, saygı ve mesleki etik gereği ortaya çıkan özel sırları bir daha hatırlatmama gerek kalmaz. Bunun sonucunda da aramızda bir bağ yani bir Fraternity kurulmuş oluyor.

Bir cevap yazın